Pilates
Πρωτόκολλα άσκησης για την προαγωγή
της υγείας του μυoσκελετικού συστήματος
Previous
Next

Μοριοδοτούμενο εξ αποστάσεως

Πρόγραμμα
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

EARLY ENTRY
εγγραφές έως 7 Αυγούστου -10% ΕΚΠΤΩΣΗ

E Learning &
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης & Γυμναστήριο Αθήνα

Δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης από όλη την Ελλάδα, Κύπρο και Εξωτερικό

Γίνε Pilates Instructor

0
Εκπαιδευτικοί κύκλοι
0
Ενότητες κάθε κύκλος
0
Μήνες
0
Απόφοιτοι
ΤΕΦΑΑ Δ.Π.Θ. το 2021
0
Ακαδημαϊκοί Καθηγητές
0
ECTS
0
ώρες
4 ενότητες
0
Απόφοιτοι
ενοτήτων Pilates ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 2021

Έναρξη κύκλου: 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

Mε την αναγνώριση και το κύρος της ακαδημαϊκής κοινότητας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «PILATES Πρωτόκολλα άσκησης για την προαγωγή της υγείας του μυoσκελετικού συστήματος».

Δυνατότητα παρακολούθησης με το υβριδικό σύστημα: εξ’ αποστάσεως και δια ζώσης εκπαίδευση, συνδυάζοντας την επιστήμη με την πρακτική εφαρμογή.

Το εκπαιδευτικό ακαδημαϊκό πρόγραμμα περιλαμβάνει 5 επιμέρους στοχευμένες και αυτόνομες ενότητες.

Μπορείτε να επιλέξετε την παρακολούθηση όλων των ενοτήτων ή μιας μεμονωμένης ενότητας.

Κάθε ξεχωριστή ενότητα  οδηγεί σε Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης και αντιστοιχεί σε 4,5 ECTS με 129 ώρες φόρτου εργασίας.

Η επιλογή των 4 πρώτων ενοτήτων ( I – IV) σας οδηγεί σε συνολική πιστοποίηση του προγράμματος και σας δίνει τη δυνατότητα:

Να λάβετε ολοκληρωμένη ακαδημαϊκή γνώση και διαπίστευση εκπαίδευσης στη μέθοδο Pilates για όλα τα επίπεδα μάθησης: βασικό, μεσαίο και προχωρημένο.

Να ενημερωθείτε για τις πλέον σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις της μεθόδου.

Να ανταποκριθείτε με επιτυχία στις ανάγκες της αγοράς.

Να έχετε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση.

Να λάβετε μοριοδότηση σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ και δημοσίου.

Η επιλογή 4 συνεχόμενων Ενοτήτων ( I – IV) σας προσφέρει την παρακολούθηση extra την 5η ενότητα χωρίς κόστος, ανεξάρτητα από κάθε άλλη προσφορά.

Σε ποιους Απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ Ελλάδας, Κύπρου ή Εξωτερικού.

Στόχοι του Προγράμματος

Κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι να προσφέρει στους εκπαιδευόμενους μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στον σχεδιασμό και την εφαρμογή πρωτοκόλλων άσκησης βασισμένα στη μέθοδο Pilates:

α) Στο έδαφος χρησιμοποιώντας μικρό εξοπλισμό               
β) Χρησιμοποιώντας μεγάλο εξοπλισμό
γ) Προσαρμοσμένων σε άτομα με μυοσκελετικά προβλήματα – Clinical Pilates
δ) Κατάλληλα για την μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης – Αthletic Pilates
ε) Ασκήσεις για ειδικές περιπτώσεις

Αυτόνομες Ενότητες Προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 9 μήνες.
Με την παρακολούθηση 4 από τις 5 ενότητες (438 ωρών, 15 ECTS**) ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει πιστοποιητικό εξειδίκευσης στο «PILATES -ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ».

Σεπτέμβριος – Οκτώβριος
4,5 ECTS
129 ώρες φόρτου
26 ώρες σύγχρονη εκπαίδευση Σάββατα
12 ώρες ασύγχρονη εκπαίδευση 
6 ώρες διά ζώσης διδασκαλία, ένα Σάββατο 

350 €

Οκτώβριος – Νοέμβριος
4,5 ECTS
129 ώρες φόρτου εργασίας,
22 ώρες σύγχρονη εκπαίδευση, Κυριακές
12 ώρες ασύγχρονη εκπαίδευση
10 ώρες δια ζώσης διδασκαλία, μια Κυριακή 

450 €

Ιανουάριος – Μάρτιος
4,5 ECTS
129 ώρες φόρτου εργασίας
32 ώρες σύγχρονη εκπαίδευση, Σάββατα
12 ώρες ασύγχρονη εκπαίδευση 

450 €

Απρίλιος – Ιούνιος
4,5 ECTS
129 ώρες φόρτου εργασίας
32 ώρες σύγχρονη διδασκαλία, Κυριακές
12 ώρες ασύγχρονη εκπαίδευση

450 €

Νοέμβριος – Δεκέμβριος
4,5 ECTS
129 ώρες φόρτου εργασίας
32 ώρες  σύγχρονη εκπαίδευση, Σάββατα
12 ώρες ασύγχρονη εκπαίδευση

350 €

Όσοι επιλέξετε το ολοκληρωμένο πρόγραμμα των ενοτήτων ΕΠΙΠΕΔΟ I - IV, μπορείτε να παρακολουθήσετε την ενότητα
ΕΠΙΠΕΔΟ V χωρίς επιπλέον κόστος.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ασύγχρονη & Σύγχρονη εξ αποστάσεως Διδασκαλία & Δια ζώσης Εκπαίδευση

Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται από τον/την διδάσκοντα/ουσα με τη χρήση βίντεο και φωτογραφικού υλικού παρουσιάζοντας ανάλογο ασκησιολόγιο.

Οι σύγχρονες διαλέξεις πραγματοποιούνται διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams. Διεξάγονται σε συγκεκριμένη ώρα, κατά την οποία οι διδάσκοντες και οι εκπαιδευόμενοι είναι ταυτοχρόνως συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο ώστε να έχουν τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης.

Οι ασύγχρονες διαλέξεις είναι αναρτημένες σε συγκεκριμένο ιστότοπο, τον e-class-Kedivim. Το αναρτημένο υλικό αποτελείται από διαλέξεις, αρχεία παρουσιάσεων, φωτογραφίες, βίντεο και οι εκπαιδευόμενοι έχουν πρόσβαση σε αυτές για μεγάλο διάστημα, σε χρόνο που τους εξυπηρετεί.

Τα δια ζώσης μαθήματα πραγματοποιούνται με την χρήση του εξοπλισμού pilates στις εγκαταστάσεις του ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ στην Κομοτηνή και σε γυμναστήριο των Αθηνών όπου διδάσκονται το ασκησιολόγιο και η μεθοδολογία διδασκαλίας του προγράμματος.

Παρέχεται πλήρης εκπαιδευτική υποστήριξη. Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να απευθύνεται ηλεκτρονικά στον ορισμένο εκπαιδευτή του, μέσω ενσωματωμένου στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού συστήματος επικοινωνίας, για την άμεση επίλυση αποριών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Η γλώσσα υλοποίησης του προγράμματος είναι η ελληνική.

Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει τα αρχεία των παρουσιάσεων σε μορφή pdf, συνοδευτικό ηλεκτρονικό υλικό και βίντεο, για την κάθε διάλεξη ξεχωριστά.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

Μετά την ολοκλήρωση της κάθε θεματικής ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι εξετάζονται με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών μέσω της πλατφόρμας eClassDUTH και συγκεκριμένα του εργαλείου «Ασκήσεις».

 

ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

10% έκπτωση με προπληρωμή εφάπαξ μέχρι 07/08/2023, για την επιλογή μίας ή περισσοτέρων ενοτήτων.

Με την παρακολούθηση των 4 πρώτων ενοτήτων ο εκπαιδευόμενος μπορεί να παρακολουθήσει την 5η ενότητα χωρίς κόστος.

Κόστος 1ης Ενότητας: ΕΠΙΠΕΔΟ Ι (ασκήσεις εδάφους και με μικρό εξοπλισμό) Pilates instructor LEVEL I (in Mat and Probs): 350 ευρώ (Καταβολή χρημάτων μέχρι 24/09/2023)

Κόστος 2ης Ενότητας: ΕΠΙΠΕΔΟ ΙI (στο Reformer, Cadillac, Spine Corrector, Wunda chair, Barrel) Pilates instructor LEVEL II (in Reformer, Cadillac, Spine Corrector, Wunda chair, Brrel): 450 ευρώ (Καταβολή χρημάτων μέχρι 24/09/2023)

Κόστος 3ης Ενότητας: ΕΠΙΠΕΔΟ ΙII (για πρόληψη και διαχείριση μυοσκελετικών προβλημάτων) Pilates instructor LEVEL III (Clinical Pilates): 450 ευρώ (Προκαταβολή 100 ευρώ μέχρι 24/09/2023 και εξόφληση μέχρι 15/12/2023)

Κόστος 4ης Ενότητας: Pilates ΕΠΙΠΕΔΟ ΙV (για αθλητικά δραστήριο πληθυσμό) Pilates instructor LEVEL IV (Athletic Pilates): 450 ευρώ (Προκαταβολή 100 ευρώ μέχρι 24/09/2023 και εξόφληση μέχρι 15/12/2023)

Κόστος 5ης Ενότητας: ΕΠΙΠΕΔΟ V (για ειδικές περιπτώσεις) Pilates instructor LEVEL V (Special Cases Pilates): 450 ευρώ (Προκαταβολή 100 ευρώ μέχρι 24/09/2023 και εξόφληση μέχρι 15/12/2023)

ΠΡΟΣΟΧΉ!
Σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου, το τελικό κόστος της κάθε ενότητας παραμένει το ίδιο (στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ)

Σε περίπτωση απρόοπτου κωλύματος παρακολούθησης του σεμιναρίου – ενότητας, προβλέπεται η επιστροφή των χρημάτων, αρκεί αυτό να δηλωθεί ημερολογιακά πριν την έναρξη της συγκεκριμένης ενότητας.

Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης & Μοριοδότησης

Το συνολικό πρόγραμμα έχει διάρκεια 9 μήνες και 15 ECTS, όπου μπορεί να αξιοποιηθεί σε οποιαδήποτε προκήρυξη της οποίας τα κριτήρια αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά του προγράμματος.

Υπάρχει όμως και η δυνατότητα παρακολούθησης μεμονωμένων ενοτήτων όπου εκδίδεται αντίστοιχο πιστοποιητικό εξειδικευμένης επιμόρφωσης και αντιστοιχεί σε 4,5 ECTS με 129 ώρες φόρτου εργασίας.

Ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά, στην παρούσα φάση οι συμμετέχοντες/ουσες του προγράμματος μπορούν με βάση το Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης να λάβουν:

Γενικότερα, για θέματα ενδεχόμενης μοριοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να απευθύνονται στους αρμόδιους φορείς ή να εξετάζουν την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία κατά την περίοδο που θα καταθέσουν/αξιοποιήσουν το Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης.

Απαιτήσεις Παρακολούθησης

Για την παρακολούθηση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να διαθέτουν:

  1. Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
  2. Βασικό χειρισμό Η/Υ
  3. Διαχείριση ηλεκτρονικού λογαριασμού email

Δικαιολογητικά Εγγραφής

Οδηγίες Πληρωμής

Η κατάθεση θα γίνει στον Τραπεζικό Λογαριασμό

GR98 0172 3520 0053 5209 2260 595 στην Τράπεζα Πειραιώς με την αιτιολογία

«ΚΕ 70022 το Ονοματεπώνυμό σας και όνομα Πατρός»

Εάν η κατάθεση γίνει από άλλη Τράπεζα στο όνομα δικαιούχου που θα χρειαστείτε θα βάλετε «Ειδ. Λογ. Κονδυλίων Έρευνας ΔΠΘ»

Το αποδεικτικό της κατάθεσης θα πρέπει να αποσταλεί στο e-mail agioftsi@phyed.duth.gr και θα πρέπει να λάβετε email επιβεβαίωσης της λήψης του. Σε περίπτωση που δεν λάβετε email επιβεβαίωσης επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο (+30) 6980242455 με την κα Γιοφτσίδου.

Διδάσκοντες Καθηγητές

ΜΠΕΝΕΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Επιστημονικά υπεύθυνος του προγράμματος
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ

ΜΑΛΛΙΟΥ ΒΙΒΙΑΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ

ΓΙΟΦΤΣΙΔΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΥΠΟΨ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ

ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ

ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ

ΠΑΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΕΠ, ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ

ΣΠΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΕΕΠ, ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ

ΚΑΡΑΚΥΡΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

ΕΕΠ, ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ, ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ Μ. ΔΗΜΗΤΡΑ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ, ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ

ΓΕΝΤΗ ΜΑΡΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ, ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ

ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ

ΥΠΟΨ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ, ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ

ΓΚΟΝΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΥΠΟΨ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ, ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ

Διεύθυνση

Newsletter

Γραφτείτε για να λαμβάνετε τα νέα μας

el